Uczciwa Firma logo

Proces Certyfikacji


Proces certyfikacji firmy składa się z 3 głównych etapów: rejestracji, weryfikacji złożonych dokumentów oraz procedury certyfikacyjnej. Procedura certyfikacyjna istnieje w 3 wariantach - w zależności od rodzaju Certyfikatu, o jaki ubiega się firma. Każda firma może ubiegać się o certyfikat w wersji STANDARD. Procedura GOLD stawia dużo większe wymagania wobec certyfikowanej firmy. Przy procedurze dla wersji PLATINUM stawiane są najbardziej restrykcyjne wymagania wobec podmiotu certyfikowanego.


proces certyfikacji

Copyright 2010-2011 Uczciwa Firma