Uczciwa Firma logo
Zapraszamy do przeczytania artykułów z Gazety Finansowej o roli certyfikatów w firmach (w tym certyfikatów Uczciwa Firma), opublikowanych 13-19 maja 2011 r. - Wysoko postawiona poprzeczka oraz Potwierdzenie wiarygodności.

Dzięki certyfikatom firmy są w stanie poprawić swój wizerunek na rynku. Ważne są pod tym względem dwa aspekty – wizerunku i odpowiedzialności. [...]
Media o nas
UCZCIWA FIRMA jest inicjatywą komercyjną powstałą w odpowiedzi na potrzeby rynku, zarówno jego części B2B, jak i konsumenckiej. Uczciwość firm certyfikowanych nie jest sprawdzana jedynie pod kątem uczciwości wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Sprawdzamy między innymi zaległości finansowe wobec organów państwowych, przeprowadzamy wywiad wśród pracowników pod kątem przestrzegania ich praw oraz stosujemy techniki data mining w celu ostatecznego uwiarygodnienia sprawdzanej firmy.
O programie
Każda firma, która uzyskała Certyfikat, jest wpisana do Rejestru Firm Certyfikowanych. Na podstronie Certyfikatu firmy można zapoznać się między innymi z danymi firmy, typem Certyfikatu, czasem obowiązywania oraz referencjami firmy.
Firmy certyfikowane
Proces certyfikacji firmy składa się z 3 głównych etapów: rejestracji, weryfikacji złożonych dokumentów oraz procedury certyfikacyjnej. Procedura certyfikacyjna istnieje w 3 wariantach - w zależności od rodzaju Certyfikatu, o jaki ubiega się firma. Każda firma może ubiegać się o certyfikat w wersji STANDARD. Procedura GOLD stawia dużo większe wymagania wobec certyfikowanej firmy. Przy procedurze dla wersji PLATINUM stawiane są najbardziej restrykcyjne wymagania wobec podmiotu certyfikowanego. Szczegóły na temat przebiegu certyfikacji znaleźć można na stronie Proces Certyfikacji.
Proces certyfikacji

Copyright 2010-2011 Uczciwa Firma